Päivätoiminta

Kenelle päivätoiminta sopii?


Päivätoiminta sopii henkilölle, jolla on sairastumisen mukanaan tuomia haasteita, olivatpa ne sitten liikkumisen, puheen tai toiminnallisuuden alueilta. Monet asiakkaat osallistuvat toimintaan erilaisten apuvälineiden kanssa, kuten pyörätuoli, rollaattori tai vaikkapa iPad puheohjelmineen. Vaikka Afasia-sana korostuu jo toimipaikan nimestä alkaen, on myös huomattava, ettei kaikilla asiakkailla ole (eikä tarvitse olla) puheen vaikeuksia, vaan haasteet voivat olla muilla alueilla.

Voit osallistua päivätoimintaan, kun olet yli 18-vuotias.

Mitä päivätoiminnassa tehdään?Afasiakeskuksessa tapahtuva päivätoiminta on ryhmämuotoista. Ryhmän sosiaalinen tilanne omine vaikeuksineen ja rikkauksineen syntyy tarvittaessa ilman puhettakin. Puhe ei ole ainoa tapa viestiä, vaikka toki yhtenä tavoitteena on menetetyn puhekyvyn palautuminen. Ryhmässä voi kokea, ettei ole ainoa, jolla on sairastumisen mukanaan tuomia ongelmia. Hyvin toimiva ryhmä antaa psyykkistä tukea, kokemuksia sekä uusia ratkaisu- ja toimintamalleja.Toimintaryhmät koostuvat mm. erilaisista liikunnallisista ryhmistä, kommunikointiryhmistä, askartelusta, päivittäisten toimintojen harjoituksista sekä luovasta toiminnasta. Toimintaryhmillä on erilaisuudestaan huolimatta yhteisiä piirteitä: taustalla kulkee koko ajan ajatus, että tekemisen kautta harjoitetaan keskittymistaitoja, tarkkaavuutta, muistitoimintoja, hahmotusta, oma-aloitteellisuutta ja päättelytaitoja. Tiivistetysti voidaan sanoa, että tarkoitus on mahdollisimman itsenäinen arki. Samanaikaisesti ryhmään osallistujilla on itsellään yksilölliset tavoitteensa, joiden määrittelyyn vaikuttavat mm. asiakkaan tarpeet, toiveet ja toimintakyky.

Kommunikointiryhmän tärkein tavoite on luonnollisesti puheen avulla tapahtuvan viestinnän parantaminen ja ongelmien tiedostaminen, sekä puhetta korvaavien kommunikointikeinojen ja vuorovaikutustaitojen löytäminen. Puhetta korvaavia apuvälineitä, kuten kuvia, kuvakansioita, piirtämistä, viittomia ja tietokoneavusteisia ohjelmia käytetään päivittäin. Katsomme päivittäin selkouutiset. Ryhmässä korostuu myös sosiaalinen viestintä.

Liikunnallisten ryhmien tavoitteena on parantaa ja ylläpitää toimintakykyä, laajentaa liikeratoja, lisää liikunnallisia taitoja ja lihasvoimaa, parantaa tasapainoa sekä toisaalta rentouttaa ja tuottaa mielihyvää. Käytössämme on mm. voimistelusali, tasapainorata ja kuntosali laitteineen. Hyödynnämme myös mm. portaita ja toimipisteen lähiympäristöä. Liikunnallisia toimintavaihtoehtoja lisätään ja laajennetaan asiakkailta saatujen toiveiden mukaisesti, esimerkkinä vaikkapa käden käytön harjoituksiin keskittyvä hienomotoriikkaharjoitusryhmä.

Askartelu kehittää havaintokykyä, käden toimintaa, kokonaisuuksien hallintaa sekä parantaa itsetuntoa ja lievittää stressiä.

Muu toiminta on pääsääntöisesti vapaamuotoista ulkoilua, muuta liikuntaa, rentoutumista, visailuja, yhteisiä keskustelutuokioita, pelaamista ym. Päivätoimintaan kutsutaan myös aika ajoin erilaisia esiintyjiä. Nämä ovat kuntoutuksen tukitoimintoja.


Mitä muuta päivätoimintapäivään liittyy?Monipuolinen ja asiakasryhmällemme suunnattu päiväohjelma takaa virkistystä ja kuntoutusta mukavassa vertaisporukassa, tarkoituksenmukaisessa ja esteettömässä toimintaympäristössä.

Päivään kuuluu myös muuta tärkeää – kuten ruokailu- ja kahvihetket sekä lepotauot. Maittava kotiruoka tehdään omassa keittiössä ruokavaliot ja allergiat huomioiden.

Päivätoiminnan pituus ja käynnit?Asiakkaan kanssa sovitaan milloin hän osallistuu päivätoimintaan, mieluiten tutustumiskäynnin yhteydessä. Näin varmistetaan jokaiselle sopiva ryhmä ja ajankohdat. Yleensä päivätoiminnassa käydään kerran viikossa, joskus useamminkin. Käyntipäivä on viikoittain sama, esimerkiksi joka viikon maanantai, mutta päiviä voidaan vaihtaa ja lisätä tarpeen mukaan joustavasti.

Päivätoiminnan kesto on noin 6-7 tuntia, kuljetus mukaan lukien. Kuljetus kuuluu osalle asiakkaista maksusitoumuksen sisältöön. Palvelua tarjotaan joustavasti noin klo 8-15.30 välisenä aikana. Aloitus- ja päättymisajat vaihtelevat jonkin verran asiakkaiden tarpeista ja kuljetusaikatauluista riippuen. Päivätoimintayksiköissä on toimintaa arkisin, maanantaista perjantaihin.

Kuinka pääsen mukaan?Oman alueesi sosiaalityöntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin, jonka perusteella päivätoimintapaikkaa voi hakea.

Päivätoiminnassa ovat käytössä mm. maksusitoumukset ja palvelusetelit. Voit halutessasi myös itse maksaa osallistumisesi päivätoimintaan.

Autamme hakemisessa mielellämme ja järjestämme tutustumiskäyntejä.


Päivätoiminnan omavastuusuunnitelmaTakaisin ylös