Afasiakeskus

Vipusentie 3, 00610 Helsinki 044-7777 600
Päiväkuntoutus 044-7777 601
Villa Afasia 044-7777 603
Fax 09-774 1031


background

Afasiakeskus

Aivohalvaukseen sairastuneiden palvelukeskuksessa toimii sekä Suomen Afasiasäätiö että Afasia- ja Aivohalvausyhdistys ry.

Afasiakeskus

Aivohalvaukseen sairastuneiden palvelukeskuksessa toimii sekä Suomen Afasiasäätiö että Afasia- ja Aivohalvausyhdistys ry.

Päiväkuntoutus

Kaikki Afasiakeskuksessa tapahtuva kuntoutus on ryhmämuotoista. Ryhmän sosiaalinen tilanne omine vaikeuksineen ja ...
Lue lisää...

Villa Afasia

Villa Afasiaksi kutsutaan Aivohalvaukseen sairastuneiden palvelukeskuksessa sijaitsevaa ...
Lue lisää...

Yhdistys

Afasia- ja aivohalvausyhdistys perustettiin vuonna 1971, jolloin yhdistyksen toimialueeksi määriteltiin koko maa.
Lue lisää...


Afasiakeskus

Afasiakeskus on tarkoitettu lähinnä aivohalvaukseen sairastuneille henkilöille. Aivohalvauksen tavallisin syy on verenkierron häiriö, joka kehittyy nopeasti ja usein yllättäen. Hermokudokseen syntyvän vaurion sijainti ja laajuus määräävät lopputuloksen. Oireista tavallisia ovat kehon toisen puolen halvaus, näkökenttäpuutokset ja tajuttomuuskohtaukset. Noin kolmannes menettää kyvyn tuottaa puhetta. He eivät silloin myöskään osaa lukea, laskea eivätkä kirjoittaa ja myös puheen ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Tätä tilaa kutsutaan afasiaksi.

 

Yhteys lähimmäisiin katkeaa monella tavalla ja seurauksena on sosiaalinen eristäytyminen. Sairastuminen ei muuta yksin sairastuneen elämää, se on kova isku myös läheisille. Kaikki tapahtuu nopeasti ja siksi muutos elämässä on harvinaisen raju. Harvat tilanteet ovat siitä syystä ihmiselle yhtä vaikeita.

 

Yleisesti ottaen afasia ja aivohalvaus tunnetaan kovin huonosti. Puhekyvyttömään lähimmäiseen on vaikea suhtautua ja käsittää, ettei tämä ole henkisesti sairas eikä kärsi dementiasta. Sairastunut itse kokee voimakkaasti eristyneisyyden ja avuttomuuden, johon puheen ja liikuntakyvyn menetys on johtanut.

 

Tavallisimmat kuntoutukseen tai asukkaaksi tulemisen syyt ovat afasian ja liikuntarajoitteiden lisäksi mielenterveyden ongelmat ja kriisit, yksinäisyys, sosiaalinen eristäytyminen, epilepsia ja aivohalvauksen jälkitilan aiheuttamat yleiset rajoitukset. Eristävää muuria yritetään hoitojen avulla kaikin keinoin madaltaa.

Toiminta-ajatus / päiväkuntoutus

Päiväkuntoutuksen toiminta-ajatuksena on kuntouttaa, vireyttää, aktivoida ja tukea itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista kanssakäymistä. Kuntoutus tähtää pysyvistä rajoituksista huolimatta mahdollisimman tasapainoiseen elämään.

 

On yleistä, että puhekyky jää kaikista ponnisteluista huolimatta vajaaksi. Onneksi sanallinen viestintä ei ole ainoa vaihtoehto. Terapiaryhmissämme kehitetään sanatonta viestintää ja muita korvaavia kommunikointimenetelmiä, jolla voi selvitä silloinkin, kun sanat puuttuvat.

 

Rajoittuneen liikuntakyvyn vuoksi fyysinen kunto on usein huono ja siksi liikuntapainotteiset harjoitukset ovat tarpeen. Samalla näistä ryhmistä saa selviytymisen taitoja ja toimintakykyä. Yhtä tärkeää kuin fyysisten rajoitteiden lieventäminen, ovat harjoituksiin liittyvä rentoutuminen ja mielihyvä.

 

Vasemman puolen halvauksiin liittyy monesti vaikeita tilakokonaisuuden ja suuntimisen häiriöitä. Esimerkiksi savityöt on perinteinen, mutta maassamme näissä tilanteissa liian vähän käytetty terapiamuoto. Tavoitteena on harjoitusten avulla koota pirstoutunutta kuvaa tilasta, suunnista ja kokonaisuuksista. Näiden hallinta on tärkeää päivittäisissä toiminnoissa, joissa vaaditaan havaintokykyä ja käden toimintaa.

Toiminta-ajatus / asuminen

Villa Afasian toiminta-ajatuksena on luoda laadukasta, turvallista ja viihtyisää kodinomaista asumista, jossa jokaisen asukkaan tarpeet ja toiveet huomioidaan yksilöllisesti.


Afasiakeskus © by Atkpiste