Afasiakeskus

Vipusentie 3, 00610 Helsinki 044-7777 600
Päiväkuntoutus 044-7777 601
Villa Afasia 044-7777 603
Fax 09-774 1031

Uudenmaan AVH-yhdistys 040-540 8884


background

Afasiakeskus

Aivohalvaukseen sairastuneiden palvelukeskuksessa toimii sekä Suomen Afasiasäätiö että Uudenmaan AVH-yhdistys ry.

Afasiakeskus

Aivohalvaukseen sairastuneiden palvelukeskuksessa toimii sekä Suomen Afasiasäätiö että Uudenmaan AVH-yhdistys ry.

UUDENMAAN AVH-YHDISTYS RY   yhdistyksen uusi_logo


Uudenmaan AVH-yhdistys tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa aivoverenkiertohäiriön saaneille henkilöille ja heidän omaisilleen. Toinen kohderyhmämme on etenevää sujumatonta afasiaa sairastavat henkilöt ja heidän läheisensä. Etenevä sujumaton afasia on oma sairautensa, joka ei aiheudu aivoverenkierron häiriöstä. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, mutta yhdistyksellä on aluekerhot Porvoossa, Loviisassa, Vantaalla, Espoossa, Karjaalla, Kirkkonummella ja Lohjalla. Henkilöjäseniä on tällä hetkellä yli 800. Jäsenistöön kuuluu AVH:n saaneita henkilöitä, heidän omaisiaan ja alan ammattihenkilöitä.

 

TOIMINTA-AJATUS

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on parantaa sairastuneen elämänlaatua, lisätä osallistumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Näihin tavoitteisiin pyritään monipuolisilla toimintamuodoilla, joita myös kehitetään jatkuvasti jäsenistöltä tulevien toiveiden mukaisesti.

 

SÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) vahvisti yhdistyksen uudet säännöt 16.5.2017.

Sääntöihin voit tutustua täällä.


HALLITUS

Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan vuosittain vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista sekä kolme varajäsentä. Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtaja on Kaija Väänänen ja varapuheenjohtaja Asta Wallenius. Sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut 20.12.2019 asti toiminnanjohtaja Heidi Eloranta. Sidosryhmävastavaksi hallitus valitsi Asta Walleniuksen ja liikuntavastaavaksi Kauko Karilan.


Hallitus


Ylärivi vasemmalta oikealle: Risto E. Kostamo, Asta Wallenius (vpj), Tiina Leinonen, Kauko Karila

Alarivi vasemmalta oikealle: Pirjo Männikkö, Jukka Paronen, Kaija Väänänen (pj), Jaana Ahonen

Kuvasta puuttuvat Lars Gröndahl ja Viljo Mönkkönen.


YHTEISTYÖ

Afasiasäätiö

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Afasiasäätiön hallinnoimassa Afasiakeskuksessa, jossa myös useat kerhomme kokoontuvat.


Aivoliitto

Uudenmaan AVH-yhdistys on valtakunnallisen Aivoliiton jäsenyhdistys. Kaikki yhdistyksen jäsenet kuuluvat siis myös Aivoliittoon ja saavat myös sen jäsenedut. Aivoliitto julkaisee Aivoterveys-lehteä ja muuta afasiaan ja aivoverenkiertohäiriöihin liittyvää materiaalia. Liitto tarjoaa monenlaista tukea ja neuvontaa aivoverenkiertohäiriöihin liittyvissä asioissa.


Muut yhdistykset

Uudenmaan AVH-yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä muiden AVH-yhdistysten kanssa. Jäsentiedotteita välitetään puolin ja toisin ja lisäksi järjestetään yhteisiä tapahtumia.LIITY JÄSENEKSI

Liity jäseneksi TÄÄLLÄ!


Afasiakeskus © by Atkpiste